Київський національний університет технологій та дизайну
Офіс міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Офіс міжнародного співробітництва та євроінтеграції відповідає за зовнішні освітні та наукові зв’язки Київського національного університету технологій та дизайну. Діяльність відділу спрямована на інтеграцію університету до світового та європейського загальноосвітнього простору, перш за все шляхом регулярної участі у реалізації міжнародних освітніх та наукових програм, розвитку співпраці з провідними закордонними ВНЗ, освітніми асоціаціями та фондами, урядовими та неурядовими організаціями, а також посилення міжнародної привабливості КНУТД.
View more